Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder K.v.K. nr. 71593209.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Uitvaartzorg Linne en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van de uitvaart. De voorwaarden ontvangt u op aanvraag.