Wilsbeschikking

Wilsbeschikking

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe de uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon.

Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat de uitvaart wordt uitgevoerd zoals dit in de wilsbeschikking is opgetekend. Uitvaartzorg Linne zorgt ervoor dat deze wilsbeschikking zoals omschreven wordt uitgevoerd.

Ik wil meer informatie over de wilsbeschikking